CaboSanRoque

CaboSanRoqueThe pataphysical cobla 2015 – 2001

Daniel Moreira

Daniel MoreiraSobre um traço negro

Daniel MoreiraWork

Daniel MoreiraNevoeiro

Kathy Acker

Kathy AckerKathy Acker (1971-1975)

Mikko Kuorinki

Mikko KuorinkiThe Order of Things